Yarışma Detayı

single Images

Sponsor


8 Fotoğraf

59 Katılımcı


GÜN BATIMI

Gün Batımı Fotoğraf Yarışması

  • Başvuruların Başlangıç Tarihi : Temmuz 2021 (Cuma)
  • Başvuru İçin Son Tarih : Temmuz 2021 (Cuma)
  • Oylamaların Başlangıç Tarihi : Temmuz 2021 (Cuma)
  • Oylama İçin Son Tarih : Ağustos 2021 (Cumartesi)
  • Değerlendİrmelerin Başlangıç Tarihi : Ağustos 2021 (Cumartesi)
  • Değerlendİrme İçin Son Tarih : Ağustos 2021 (Pazar)

4-Cezai Şartlar

1. Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının derecesi ve aldığı ödüller iptal edilerek geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Bu durum, diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir. 2. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar diskalifiye edilecektir.

1-Genel Şartlar

1. Yarışmalar düzenleyici firma çalışanları ile seçici kurul üyeleri dışında 18 yaşını doldurmuş tüm amatör/profesyonel fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf severlere açıktır. 2. Renkli ya da siyah-beyaz fotoğraflar ile katılım yapılabilir. 3. Yarışmalar Ücretsiz, Ücretli ve Jürili olmak üzere üç kategoride planlanır. Yarışmanın hangi kategoride olduğu duyurulup duruma göre katılım ücreti talep edilebilir. 4. Fotoğraflar, yarışmanın kategorisine göre, oylama ile veya jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 5. Düzenleyici firma; yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında, yayınladığı ya da yapımını üstlendiği basılı yayınlarda, web sitelerinde, iç sayfalarında ve basın yayın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, yarışmaya ait sergilerde, “sanatçının adını geçirerek” editoryal, ticari, reklam veya promosyon amacı ile, herhangi bir ödeme yapılmaksızın kullanabilecektir.

2-Teknik Şartlar

1. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, sayısal ortama aktarılmış olmalıdır. Fotoğraflar dijital çekilmiş olabileceği gibi film ya da opaktan tarama da olabilir. 2. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. 3. Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. fotoğrafçının kimliğini belirtecek bir işaret bulunmamalıdır.

3-Sorumluluk Şartları

1. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Ancak katılımcı, düzenleyici firma ya da sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir. 2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş ve tüm yasal hakları katılımcıda olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir. Fotoğrafların yayımlanması sonucu doğabilecek herhangi bir yasal sonuçtan yarışmacı sorumlu olacaktır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır. 3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında ya da kataloglarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Sponsor Birinci İkinci Üçüncü Diğer
250 112.5 62.5 25 0.44642857142857

YARIŞMA Sergi